Miłosz Sosnowski, Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha

przez | 13 marca 2014

Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Miłosza Sosnowskiego pt. Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha. Tradycja rękopiśmienna i polemika środowisk (Poznań 2013, ss. 254).