Miłosz Sosnowski, Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha

Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Miłosza Sosnowskiego pt. Studia nad wczesnymi żywotami św. Wojciecha. Tradycja rękopiśmienna i polemika środowisk (Poznań 2013, ss. 254).