Świat Bizancjum, t. 3

By | 6 lutego 2014

Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się III tom książki Świat Bizancjum zatytułowany Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453 pod redakcją Angeliki Laiou i Cécile Morrisson (Kraków 2013, ss. 576).

Świat Bizancujm, t. 3

Świat Bizancujm, t. 3

Więcej informacji: strona wydawnictwa