PAUza Akademicka 238

W 238 numerze internetowego tygodnika Polskiej Akademii Umiejętności PAUza Akademicka ukazał się m.in. artykuł Jerzego Danielewicza i Krystyny Bartol pt. Rola przekładów z języków starożytnych [link].