“Meander” w wolnym dostępie

przez | 21 lutego 2014

Kolejne zeszyty Meandra oprócz wersji papierowej zamieszczane będą również w darmowej internetowej Czytelni Czasopism Polskiej Akademii Nauk. Obecnie dostępne są w niej numery LXIV-LXVIII czasopisma, Redakcja planuje jednak uzupełnienie zasobu o zeszyty opublikowane od 2005 r.: link do czasopisma.