Elżbieta Kowalczyk–Heyman, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą)

przez | 12 lutego 2014

Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się książka Elżbiety Kowalczyk–Heyman pt. Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą) (Warszawa 2013, ss. 395).

Elżbieta Kowalczyk–Heyman, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą)

Elżbieta Kowalczyk–Heyman, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą)

Więcej informacji: strona wydawnictwa