Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods

przez | 18 lutego 2014

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods pod redakcją Adama Izdebskiego i Damiana Jasińskiego (Kraków 2013, ss. 310).

Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods

Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods

Więcej informacji: strona wydawnictwa