Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods pod redakcją Adama Izdebskiego i Damiana Jasińskiego (Kraków 2013, ss. 310).

Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods

Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods

Więcej informacji: strona wydawnictwa