Podróże Jana z Mandeville

przez | 27 stycznia 2014

Nakładem Oficyny Wydawniczej Atut ukazały się Podróże Jana z Mandeville w przekładzie Bartosza Marcińczaka oraz ze wstępem i komentarzem Bartosza Marcińczaka i Jacek Sokolskiego (Wrocław 2013, ss. 284). 

Podróże Jana z Mandville

Podróże Jana z Mandeville

Więcej informacji: strona wydawnictwa.