Cfp: Staropolskie spotkania językoznawcze: Jak badać teksty staropolskie?

przez | 19 stycznia 2014

Zakład Historii Języka Polskiego UAM zaprasza na pierwszą ogólnopolską konferencję historycznojęzykową z cyklu “Staropolskie spotkania językoznawcze” zatytułowaną Jak badać teksty staropolskie? Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2014 roku w Poznaniu. Tematy referatów wraz z krótkim streszczeniem pocztą elektroniczną należy nadsyłać do końca stycznia 2014 roku. Więcej informacji: strona konferencji