Rekonstrukcja wynalazków Herona z Aleksandrii

Na YouTube dostępny jest odcinek z serii SciFun poświęcony wynalazkom Herona z Aleksandrii (I w. n.e.) [link].