CfP: Historia i Świat 3

Redakcja rocznika Historia i Świat ogłasza nabór materiałów do 3. numeru pisma. Artykuły, edycje źródeł, recenzje i omówienia należy przesyłać do 30 marca 2014 r. Więcej informacji: strona czasopisma