Maciej Szymaszek, Geneza i funkcja tzw. gammadiów w sztuce wczesnochrześcijańskiej

przez | 12 listopada 2013

21 listopada o godz. 18 w ramach posiedzeń Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy Towarzystwie Naukowym KUL JP II mgr Maciej Szymaszek wygłosi wykład pt. Geneza i funkcja tzw. gammadiów w sztuce wczesnochrześcijańskiej. Wykład odbędzie się w Lublinie, w Gmachu Collegium Norwidianum (sala 208) przy Alejach Racławickich 14.