The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources

przez | 2 października 2013

Nakładem Wydawnictwa UMK jako IV tom serii Society and religions. Studies in Greek and Roman history ukazała się książka pt. The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources (Toruń 2013, ss. 176).

The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources

The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources

Więcej informacji: strona wydawnictwa