Ryszard Kulesza, Antyczna Hellada

Nakładem Wydawnictwa Mada ukazała się książka Ryszarda Kuleszy pt. Antyczna Hellada. Szkice z dziejów starożytnych Greków (2013, ss. 242).