Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki…

przez | 13 września 2013

Nakładem Instytutu Archeologii UW ukazała się książka Moniki Rekowskiej pt.  W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki…  200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911) (Warszawa 2013, ss. 421). 

Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki...

Monika Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki…

Wydawnictwa IA UW: link.