Vates 8, 2013 (2)

Ukazał się kolejny numer  internetowego czasopisma Vates (8, 2013, fasc. 2), w którym publikowana jest współczesna poezja łacińska [link]. Warto przy okazji przypomnieć, że redakcja czasopisma zachęca do nadsyłania własnych utworów.