Jerzy Ciecieląg, Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego

przez | 25 sierpnia 2013

Nakładem The Enigma Press w serii Biblioteka zwojów (t. 16) ukazała się książka Jerzego Ciecieląga pt. Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego (Kraków – Mogilany 2013, ss. 305). 

Jerzy Ciecieląg, Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego

Jerzy Ciecieląg, Żydzi w europejskiej części Cesarstwa Rzymskiego

Spis treści

 

Wstęp  7

Rozdział 1 Żydzi w świecie rzymskim  13

1. Sytuacja prawna  13

2. Tożsamość . 70

Rozdział 2 Wspólnota żydowska – organizacja i instytucje  89

1. Synagoga  89

2. Urzędy wspólnoty  98

Rozdział 3 Żydowskie wspólnoty w europejskich prowincjach 139

Tracja  139

Mezja 150

Panonia 157

Dalmacja  165

Macedonia  169

Achaja 187

Italia 222

Sycylia i Malta  242

Sardynia  245

Hiszpania  247

Galia 249

Zakończenie  251

Summary 255

Wykaz skrótów  259

Wykaz literatury cytowanej  261

Indeks antycznych imion i nazw geograficznych 279

Indeks współczesnych autorów  299

 

Nota wydawnicza:

Książka (…) prezentuje obraz wspólnot żydowskich w europejskich prowincjach cesarstwa rzymskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytania o genezę diaspory żydowskiej w epoce starożytnej, przedstawia sytuację prawną ludności żydowskiej, stosunki z sąsiadami, zarówno poganami, jak i chrześcijanami, stopniową zmianę stosunku władz rzymskich do Żydów w związku z triumfem chrześcijaństwa. Autor przedstawia też organizację gmin żydowskich, genezę i znaczenie instytucji synagogi, omawia najważniejsze urzędy, a opierając się przede wszystkim na materiale epigraficznym i archeologicznym, omawia kolejne wspólnoty, odwołując się przy tym do indywidualnych losów ich członków.

Strona wydawnictwa: link.