Wyniki ankiety Obywateli Nauki na temat programów MNiSW

Na stronie Obywateli Nauki ukazały się wyniki wspomnianej przez nas wcześniej ankiety dotyczącej konkursów grantowych MNiSW [link].