Wyniki ankiety Obywateli Nauki na temat programów MNiSW

By | 11 lipca 2013

Na stronie Obywateli Nauki ukazały się wyniki wspomnianej przez nas wcześniej ankiety dotyczącej konkursów grantowych MNiSW [link].