Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna

przez | 4 czerwca 2013

Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazało się II wydanie książki Bibliografia patrystyczna. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia autorstwa Wojciecha Stawiszyńskiego (Kraków 2013, ss. 648).

Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna

Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna

Więcej informacji: strona wydawnictwa