Krzysztof Fokt, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych

przez | 18 czerwca 2013

Nakładem Księgarni Akademickiej ukazała się książka Krzysztofa Fokta pt. Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych (Kraków 2012, ss.520).
Więcej informacji: strona wydawnictwa