Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny

Nakładem Oficyny Wydawniczej VOCATIO ukazała się książka Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny pod redakcją Hershela Shanksa (Warszawa 2013, ss. 536, tł. Waldemar Chrostowski).
Więcej informacji: strona wydawnictwa