CfP: Oktawian August – tom studiów

przez | 28 czerwca 2013

Redakcja czasopisma Starożytności uprzejmie informuje, że zbiera materiały do tomu studiów poświęconego Oktawianowi Augustowi i jego epoce (63 r. p.n.e. – 14 r. n.e.), którego publikacja jest planowana na rok 2014. Teksty należy przysyłać do końca marca 2014 r. na adres redakcji (redakcja@starozytnosci.pl).