Tomasz Nowakowski, Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza XI-XIV wieku

przez | 26 maja 2013

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukazała się książka Tomasza Nowakowskiego pt. Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku. W poszukiwaniu rocznika płockiego (Bydgoszcz 2012). Więcej informacji: strona wydawnictwa