Klio 24 (1) / 2013

przez | 1 maja 2013

Ukazał się kolejny zeszyt czasopisma Klio (24 (1) / 2013), w którym znajduje się m.in. artykuł Andrzeja Gillmeistera pt. Foucault i matrony. Kobiety w religii rzymskiej: między potestas a potentia. Pełny spis treści znajduje się na stronie Wydawnictwa UMK.