Jacek Banaszkiewicz, Takie sobie średniowieczne bajeczki

przez | 10 kwietnia 2013

Nakładem wydawnictwa Avalon ukazała się książka Jacka Banaszkiewicza pt. Takie sobie średniowieczne bajeczki (Kraków 2012, ss. 604). 

Jacek Banaszkiewicz, Takie sobie średniowieczne bajeczki

Jacek Banaszkiewicz, Takie sobie średniowieczne bajeczki

Takie sobie średniowieczne bajeczki to reprezentatywny wybór artykułów Jacka Banaszkiewicza, ukazujący zarówno jego drogę badawczą, ewolucję warsztatu, jak i najważniejsze kierunki poszukiwań oraz metodologiczne założenia. Tytuł publikacji w założeniu powinien przyciągać uwagę, wzbudzać zainteresowanie możliwie szerokiego kręgu odbiorców, niekiedy otwarcie prowokować. Tak oczywiście ma być i w przypadku zbioru artykułów pióra profesora Jacka Banaszkiewicza, mediewisty reprezentującego warszawskie i lubelskie środowisko naukowe. Ale sens prowokacji jest tutaj o wiele głębszy. Za niepoważnym z pozoru sformułowaniem kryje się swego rodzaju metodologiczne credo, deklaracja, czym i jak autor na polu nauki pragnął i nadal także pragnie się zajmować.  (z Wprowadzenia)

Więcej informacji: strona wydawnictwa.