CfP: Polityka, współpraca, przyjaźń, rywalizacja, wrogość, wojna. Relacje między ludźmi, narodami i państwami na przestrzeni dziejów

Do 10 maja 2013 r. można przesyłać zgłoszenia na organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Historyków AJD konferencję pt. Polityka, współpraca, przyjaźń, rywalizacja, wrogość, wojna. Relacje między ludźmi, narodami i państwami na przestrzeni dziejów, która odbędzie się 31 maja 2013 r. w Częstochowie. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu konferencje-historyczne.