Barbara Klassa, Siedziby Joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku

Nakładem Wydawnictwa Eternum ukazała się książka Barbary Klassy pt. Siedziby Joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku (Zielona Góra 2012, ss. 206). Więcej informacji: strona wydawnictwa