Wprowadzenie do filozofii

przez | 28 marca 2013

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazało się trzecie wydanie Wprowadzenia do filozofii pod redakcją Mieczysława A. Krąpca, Stanisława Kamińskiego, Zofii J. Zdybickiej, Andrzeja Maryniarczyka i Piotra Jaroszyńskiego (Lublin 2012, ss. 748). Szczegółowe informacje: strona wydawnictwa.