Krates, Fragmenty

przez | 1 marca 2013

Nakładem Oficyny Naukowej Polskiego Forum Filozoficznego ukazały się Fragmenty Kratesa w komentowanym przekładzie i opracowaniu Kajetana Wandowicza (Wrocław 2012). 

Krates, Fragmenty

Krates, Fragmenty

 

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

1. Etyka Kratesowa, „to jest jako się każdy ma na świecie rządzić…” 13

2. Pies dobroduszny 21

3. Uwagi w sprawie tłumaczeń 23

Fragmenty

1. Na Stilpona z Megary 29

2. Na Menedemosa z Eretrii 36

3. O zatrudnieniach Mikkylosa 39

4. Sakwa 47

5. O Wolności 66

6. O niebezpieczeństwach wyszukanego smaku 72

7. O prostym zwyciężaniu biedy 75

8. O prawdziwym bogactwie 77

9. O śmierci 83

10. Na pochlebców 85

11. Hymn do Prostoty 87

12. Wyimek z pamiętnika 91

13. O zwalczaniu pożądania 94

14. Kynicy obywatelami świata 99

15. O wyzwoleniu od majątku 103

16. O starości 109

17. O sile kynizmu 111

18. Modlitwa 114

19. Na gimnazjarchę 122

20. O szaleństwie (incertum) 124

21. O wyobrażeniach (incertum) 128

22. O ludzkiej niewdzięczności (dubium) 130

23. O ozdobach (falsum) — fragment ostatni 132

Apendyks: Kratesa fraszki i poematy w przekładzie wolnym 135

Bibliografia

Opera antiqua citata 139

Zbiory fragmentów 143

Przekłady dzieł antycznych 144

Literatura sekundarna 148

Słowniki i indeksy 150

Inne pisma 151

Indices

Index rerum 153

Index nominum 156

Index locorum 160

Więcej informacji: strona PFF