Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis MMXIII

przez | 1 lutego 2013

W dniach 11-17 marca 2013 r. w Krakowie odbędzie się Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis MMXIII (Krakowskie zimowe warsztaty łaciny żywej 2013). Szczegółowe informacje na temat warsztatów można pobrać tutaj.