Robert Grosse, Armia rzymska od cesarza Galiena do początków bizantyjskiej organizacji temowej

przez | 10 lutego 2013

Nakładem Wydawnictwa Napoleon V ukazało się tłumaczenie książki Roberta Grossego pt. Armia rzymska od cesarza Galiena do początków bizantyjskiej organizacji temowej (Oświęcim 2012, ss. 244, tł. Jarosław Pawlikowski, Ewa Piszczatowska; oryginał niemiecki został opublikowany w 1920 r.). Więcej informacji: strona wydawnictwa