Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

przez | 12 lutego 2013

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazało się drugie wydanie książki  Przemysława Urbańczyka pt. Zdobywcy północnego Atlantyku (Toruń 2012; Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; I wyd.: Wrocław 2004).

Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

SPIS TREŚCI

Wstęp / 7

Rozdział 1. Kontakty transbałtyckie / 13

Rozdział 2. Skandynawia na przełomie tysiącleci / 27

Polityka i gospodarka okresu przedpaństwowego / 28

Wczesne państwa skandynawskie / 37

Rozdział 3. kolonizacja wysp północnego Atlantyku / 59

Wyspy Owcze / 63

Islandia / 69

Grenlandia / 96

Winlandia / 108

Rozdział 4. Kim byli osadnicy? / 113

Rozdział 5. Architektura darniowa / 131

Północnoatlantycka tradycja budowlana / 131

Zagadka prostokątnych połziemianek / 149

Rozdział 6. początek ii tysiąclecia na wschodzie regionu

północnoatlantyckiego / 167

Nowe struktury władzy / 176

Zmiany gospodarcze / 185

Wyzwanie ideologiczne / 190

Własność ziemi i zmiany struktury społecznej / 196

Stosunki etniczne / 203

Rozdział 7. Początek II tysiąclecia na zachodzie regionu.

północnoatlantyckiego / 209

Sagi “Grenlandzkie” / 209

Saga o Egilu i Saga o Njállu / 237

Alternatywna adaptacja środowiskowa – kultury paleoeskimoskie / 242

Rozdział 8. Kryzys i zagłada kolonii grenlandzkiej / 247

Zakończenie / 271

Bibliografia / 275

Summary / 297

Spis ilustracji / 305

Indeks osobowy / 307

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.