Maciej Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Macieja Jońcy pt. Prawo rzymskie. Marginalia (Lublin 2013, ss. 342).

Maciej Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia

Maciej Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia

Z noty Autora:
Prawo rzymskie to nie tylko suche formułki, które często stają się prawdziwą zmorą studentów I roku prawa. To również wspaniały i wyrafinowany system prawa stworzony w starożytności, a następnie rozwinięty i dopełniony przez wieki następne. Zbyt łatwo zapomina się dziś, że ius Romanum stanowi jeden z najważniejszych bodźców oddziałujących na kulturę europejską na przestrzeni epok. Z niejakim zdziwieniem można więc przyjąć wiadomość, że treści w nim zawarte lub z niego wyprowadzane nie tylko wypełniły pokryte dziś kurzem foliały prawniczej mądrości, ale i odcisnęły znaczące piętno na takich “nieprawniczych” dziedzinach myśli ludzkiej jak: sztuki piękne, muzyka, literatura czy teatr. Robiono z nich zresztą i inny użytek. Koncepcjami, których korzenie sięgają jeszcze antycznego prawa rzymskiego, niejednokrotnie manipulowano dla osiągnięcia doraźnych korzyści politycznych. Prześladowaniom mniejszości, dyskryminacji kobiet, kolonializmowi a nawet ludobójstwu zawsze towarzyszyły odwołania do prawa rzymskiego. Tę “alternatywną” drogę recepcji prawa rzymskiego w świadomości zbiorowej pokazuje cykl esejów pt. “Prawo Rzymskie. Marginalia”.
Więcej informacji: strona wydawnictwa