Bożena Czwojdrak, Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce

przez | 19 lutego 2013

Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się ksiażka Bożeny Czwojdrak pt. Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce (Warszawa 2012, ss. 285). Więcej informacji: strona wydawnictwa