Włodzimierz Zatorski, Komentarz do Reguły św. Benedykta

Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazała się książka Włodzimierza Zatorskiego pt. Komentarz do Reguły św. Benedykta (Kraków 2012, ss. 312).

Włodzimierz Zatorski OSB, Komentarz do Reguły św. Benedykta

Włodzimierz Zatorski OSB, Komentarz do Reguły św. Benedykta

Więcej informacji: strona wydawnictwa