Maksymilian Grzegorz, Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukazała się książka Maksymiliana Grzegorza pt. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu (Bydgoszcz 2012, ss. 111). Więcej informacji: strona wydawnictwa