Kassianus Bassus, Geoponika

przez | 29 stycznia 2013

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazały się Geoponika. Bizantyjska encyklopedia rolnicza Kassianusa Bassusa w tłumaczeniu i opracowaniu Ireneusza Mikołajczyka (Toruń 2012, ss. 466).

 

Kassianus Bassus, Geoponika. Bizantyjska encyklopedia rolnicza

Kassianus Bassus, Geoponika. Bizantyjska encyklopedia rolnicza

Spis treści

Wykaz skrótów / 5

1. Wstęp / 7

1. Autorstwo Geoponik i czas ich powstania / 7

2. Kompozycja traktatu / 11

2.1. Wstęp./ 11

2.2. Przegląd treści / 12

3. Źródła / 17

3.1. Bezpośrednio wykorzystane przez Kassianusa Bassusa / 17

3.2. Autorzy cytowani w tytułach rozdziałów./ 20

4. Losy Geoponik./ 36

5. Uwagi do przekładu./ 38

6. Bibliografia / 40

2. Geoponika / 47

Wstęp / 49

Księga pierwsza / 53

Księga druga / 71

Księga trzecia / 109

Księga czwarta / 121

Księga piąta / 135

Księga szósta / 167

Księga siódma / 179

Księga ósma / 197

Księga dziewiąta / 209

Księga dziesiąta / 229

Księga jedenasta / 269

Księga dwunasta / 281

Księga trzynasta / 303

Księga czternasta / 315

Księga piętnasta / 331

Księga szesnasta/ 343

Księga siedemnasta / 355

Księga osiemnasta / 365

Księga dziewiętnasta / 377

Księga dwudziesta/ 385

3. Aneksy / 401

Identyfikacja roślin / 403

Identyfikacja zwierząt / 414

Wykaz autorów / 418

Nazwy astronomiczne / 422

Nazwy geograficzne / 423

Postacie mitologiczne / 424

Nazwy wiatrów / 425

Wykaz miar / 426

Więcej informacji:  strona wydawnictwa