Henryk Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego

Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazało się wznowienie książki Henryka Samsonowicza pt. Życie miasta średniowiecznego (Poznań 2012, ss. 208).

Henryk Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego

Henryk Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego

Z noty wydawniczej:
W niniejszej książce Autor skupia się na problematyce miast w Średniowieczu. Dzieje miasta są tu pretekstem do ukazania środowiska kształtującego w przeszłości określoną zbiorowość społeczną i kulturową. Miasta narodziły się przed tysiącami lat. Ale miasta samorządowe, stanowiące wspólnotę ludzi decydujących w większym czy mniejszym stopniu o swych działaniach, utworzyły się w Średniowieczu. Miasta nazwano zjawiskami przyspieszającymi bieg historii. To przyspieszenie widoczne jest zwłaszcza w dziejach Europy, rozumianej nie tylko jako niewielki kontynent, lecz przede wszystkim jako obszar szczególnej cywilizacji, nazwanej cywilizacją miast.
Więcej informacji: strona wydawnictwa/p>