Urszula M. Mazurczak, Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii, t. I

przez | 15 grudnia 2012

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Urszuli M. Mazurczak pt. Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii, tom I (Lublin 2012, ss. 368).

Cielesność człowieka

Urszula M. Mazurczak, Cielesność człowieka w średniowiecznym malarstwie Italii, t. I

Więcej ifnormacji wraz ze spisem treści znajduje się na stronie wydawnictwa.