Jolanta Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma

przez | 13 grudnia 2012

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Jolanty Dybały pt. Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma (Łódź 2012, seria Byzantina Lodziensia XIV).

Jolanta Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma

Jolanta Dybała, Ideał kobiety w pismach kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma

Z noty wydawniczej:
Książka prezentuje ideał kobiety wykreowany przez najwybitniejszych twórców czwartowiecznej patrystyki greckiej. Bogata spuścizna literacka Ojców Kapadockich i Jana Chryzostoma pozwala na szerokie ujęcie tematu. Bohaterkami prezentowanej publikacji są zarówno postaci kobiece znane ze Starego i Nowego Testamentu, na czele z Ewą, mieszkanką rajskiego ogrodu, jak i krewne samych biskupów, ich matki i siostry, wreszcie – wpływowe przyjaciółki duchownych. Liczne pouczenia kierowane przez Ojców Kościoła do anonimowych mężatek, wdów oraz dziewic, które zerwały z życiem w społeczeństwie i postanowiły poświęcić się służbie Bogu, składają się na wzór trzech stanów – małżeństwa, dziewictwa i wdowieństwa. Autorka stawia również pytanie o źródło poglądów biskupów na temat kobiet w tej przełomowej dla chrześcijaństwa i Kościoła epoce.
Spis treści:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Więcej informacji: strona wydawnictwa