Jacek Mia­now­ski, Runy, ogamy i wcze­sna piśmien­ność

przez | 8 grudnia 2012

Dnia 12 grud­nia 2012 r. o godz. 18:30 Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM odbędzie się wykład dra Jacka Mia­now­skiego pt.  Runy, ogamy i wcze­sna piśmien­ność. Trans­for­ma­cja kul­tur oral­nych na Wyspach Bry­tyj­skich. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Warsztat badacza komunikacji.