Janet L. Abu-Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350

Janet L. Abu-Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350

Janet L. Abu-Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350

Janet L. Abu-Lughod, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350