Odkrycie siedziby legionu rzymskiego w Novae

przez | 15 września 2012

Zespół archeologów z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Piotra Dyczka odkrył relikty drewniano-ziemnych baraków należących do legionu rzymskiego na obszarze limesu dunajskiego w Novae (Bułgaria). Więcej inforamcji: PAP. Nauka w Polsce.