Czasopisma naukowe dostępne on-line

przez | 13 sierpnia 2012

Na portalu AWOL – The Ancient World Online zamieszczono obszerną (ponad 1000 tytułów!) listę czasopism dostępnych bezpłatnie on-line, w których publikowane są teksty z zakresu nauk o starożytności [link]. Listę tę warto uzupełnić o następujące czasopisma:

Annales UMCS, Artes – od 6, 2008 [link]

Annales UMCS, Historia – od 63, 2008 [link]

Annales UMCS, Philosophia-Sociologia – od 36, 2011 [link]

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen (BB) – 1877-1906 [link]

Bulletin de la Société de Linguistique de Paris – 1867-1940 [link]

Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne [link]

Eos – 1894-1939 [link]

Filomata – 1929-1939 [link]

Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache – 1909-1921 [link]

Graeco-Latina Brunensia (Sborník Prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity. Řada klasická) – 1996-2006 [lnk]

Journal of Indo-European Studies – od 34, 2006 [link]

Kwartalnik Klasyczny – 1927-1934 [link]

Lingua Posnaniensis – od 51, 2009 [link]

Linguistica Copernicana – od 1, 2009 [link]

Littera Antiqua [link]

Peitho. Examina antiqua – od 1, 2010 [link]

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne – od 11, 2010 [link]

Przegląd Klasyczny – 1935-1939 [link]

Revue des Études Grecques – 1867-1936 [link] i 1936-1956 [link] (na AWOL jest na razie tylko pierwszy z tych linków)

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (KZ) – 1852-1907 [link]