Badania wykopaliskowe w Tell el-Farcha (2012)

Na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu zostały umieszczone informacje na temat przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2012 r. bdań wykopaliskowych w Tell el-Farcha [link].