CfP: “Celtyckie” Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

By | 25 maja 2012

Redakcja czasopisma “Starożytności” oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza do nadsyłania materiałów do bieżącego Zeszytu Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który w całości będzie poświęcony tematyce dotyczącej dziejów i kultury starożytnych Celtów.