Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 128, 2011

przez | 23 kwietnia 2012

W ostatnim numerze czasopisma Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (128, 2011) znajduje się m.in. artykuł Dariusza R. Piwowarczyka pt. Formations of the perfect in the Sabellic languages with the Italic and Indo-European background.