“Meander” i “Palamedes” na liście ERIH

przez | 21 kwietnia 2012

Niedawno została ogłoszona nowa lista czasopism z zakresu Classical Studies, które znajdują się w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Ważną informacją jest to, że lista ta oprócz czasopisma Eos, które było już wcześniej uwzględnione, zawiera dwa inne polskie czasopisma, tj. Meander i Palamedes. Wszystkie trzy czasopisma posiadają kategorię NAT. Lista ERIH znajduje się na stronie European Science Foundation.