Lingua Posnaniensis 53, 2011, z. 1

przez | 16 kwietnia 2012

W ostatnim numerze czasopisma Linqua Posaniensis (53, 2011, zeszyt 1) znajdują się między innymi następujące artykuły:

  • Elwira Kaczyńska, Phrygian Glosses in Pseudo-Plutarch’s Work De Fluviis
  • Kenneth Shields, Jr., Latin Super, Hittite Šer, and the Indo-European Numeral ‘7’

Wszystkie artykuły z tego i trzech poprzednich numerów dostępne są w wersji pełnotekstowej na portalu Versita [link]. Spisy treści znajdują się również na stronie internetowej czasopisma.