Maciej Maciejowski, Rzymski podbój Hiszpanii (218-178 przed Chr.)

przez | 28 marca 2012

Nakładem Wydawnictwa Napoleon V ukazała się książka Macieja Maciejowskiego pt. Rzymski podbój Hiszpanii (218-178 przed Chr.). Aspekty polityczne, militarne i społeczne (2012, ss. 282).

Maciej Maciejowski, Rzymski podbój Hiszpanii (218-178 przed Chr.). Aspekty polityczne, militarne i społeczne

Maciej Maciejowski, Rzymski podbój Hiszpanii (218-178 przed Chr.). Aspekty polityczne, militarne i społeczne

Więcej informacji (w tym spis treści): strona wydawnictwa