The First Meeting of the Members of the International Advisory Board of the Ceraneum

przez | 26 lutego 2012

W dniach 29 II – 2 III odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Międzynarodowej Rady Naukowej Ceraneum. Towarzyszące posiedzeniu wykłady mają charakter otwarty.
Program wykładów:
The First Meeting of the Members of the International Advisory Board of the Professor Waldemar Ceran Res…